Verklaring gegevensbescherming

 

  1. Wie zijn wij?

 

Mecasoft

Uiterst precieze bewerking van metalen onderdelen.

 

Opdracht

Voldoen aan de strengste eisen van de toonaangevende sectoren.

 

Contact

Mecasoft

Rue de la Molignée 60 5537 ANHEE België

+32 82 61 16 12

contact@mecasoft.be

0429.711.384

 

Mecasoft verbindt zich ertoe de geldende wetgeving in België en in Europa na te leven en stelt alles in het werk om elk ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Daartoe gebruiken wij passende procedures en systemen om ervoor te zorgen dat enkel bevoegde personen toegang hebben tot uw informatie. Verder willen wij u er nog op wijzen dat deze personen in het kader van hun functie gebonden zijn door een geheimhoudingsplicht.

 

  1. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

2.1. VERSPREIDEN EN VERZAMELEN VAN INFORMATIE EN VERWERKEN VAN DOSSIERS

 

2.1.1 BEANTWOORDEN VAN VRAGEN VIA HET CONTACTFORMULIER

 

Wettelijke verplichting

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de (informatie)veiligheid en de goede werking van onze organisatie te waarborgen.

 

Welke persoonsgegevens? Hoe komen we aan deze gegevens? Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatiegegevens, contactdetails en gegevens betreffende de vraag, de informatie of de bestelling Rechtstreeks van de betrokkene(n) OF onrechtstreeks van een of meerdere andere personen 3 jaar na laatste contact Onderaannemers die instaan voor onze ICT-infrastructuur

 

Indirect van een of meerdere andere personen: in sommige gevallen ontvangen wij een verzoek van iemand anders en dit betekent dat wij over persoonsgegevens van een of meerdere andere personen kunnen beschikken.

 

2.1.2. VERWERKING VAN EEN BESTELLING

 

Wettelijke verplichting

Wij verwerken deze persoonsgegevens om de (informatie)veiligheid en de goede werking van onze organisatie te waarborgen.

 

Welke persoonsgegevens? Hoe komen we aan deze gegevens? Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatiegegevens, contactdetails en gegevens betreffende de vraag, de informatie of de bestelling Rechtstreeks van de betrokkene(n) OF onrechtstreeks van een of meerdere andere personen 3 jaar na laatste contact Onderaannemers die instaan voor onze ICT-infrastructuur

 

Indirect van een of meerdere andere personen: in sommige gevallen ontvangen wij een verzoek van iemand anders en dit betekent dat wij over persoonsgegevens van een of meerdere andere personen kunnen beschikken.

 

2.1.3. UITOEFENING VAN DE RECHTEN VAN BETROKKENEN IN VERBAND MET DE VERWERKING DOOR MECASOFT

 

Wettelijke verplichting
Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat wij ze nodig hebben om onze wettelijk bepaalde taken uit te voeren

 

Welke persoonsgegevens? Hoe komen we aan deze gegevens? Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatiegegevens, contactdetails en gegevens betreffende de vraag, de informatie of de bestelling Rechtstreeks van de betrokkene 1 jaar nadat het dossier is afgesloten Onderaannemers die instaan voor onze ICT-infrastructuur

 

2.2. Beheer van de organisatie

 

2.2.1. WEBSITE

 

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens zoals IP-adressen en cookies om de goede werking en de veiligheid van onze website te garanderen.

De verwerking van de aldus verkregen persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van de veiligheid en de goede werking van onze website en op uw toestemming wat de analyse van het gebruik van onze website betreft. Behalve voor noodzakelijke cookies, vragen wij altijd om uw toestemming. Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die op onze website worden gebruikt.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer kan worden opgeslagen wanneer u websites bezoekt. Informatie wordt opgeslagen in een tekstbestand, zoals uw taalkeuze voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie teruggestuurd naar de website in kwestie. Op die manier herkent de website uw browser en kan hij bijvoorbeeld uw taalkeuze onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch gewist wanneer u uw browser sluit (zogenaamde sessiecookies), terwijl andere voor langere tijd op uw computer blijven staan, soms zelfs tot u ze handmatig verwijdert (zogenaamde permanente cookies).

 

Open het toestemmingsvenster

 

Waarom gebruiken wij cookies?

Mecasoft, beheerder van deze website, gebruikt drie soorten cookies op www.mecasoft.be:

  • essentiële cookies;
  • functionele cookies;
  • analytische cookies.

 

Om de inhoud van zijn website te beheren, plaatst Mecasoft essentiële en functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van deze website. Deze cookies kunt u niet weigeren als u onze website wilt bezoeken.

 

Mecasoft gebruikt ook “Google Analytics” voor analytische doeleinden. Dit analyse-instrument plaatst cookies die wij gebruiken om het bezoek (verkeer) aan de website te kwantificeren. Zo kunnen we zien hoe vaak een bepaalde pagina is gelezen. Wij gebruiken deze informatie enkel om de inhoud van onze website te verbeteren of als basis voor een nieuwe campagne over een bepaald onderwerp dat van groot belang is. Het gebruik van deze cookies voor analysedoeleinden is onderworpen aan uw voorafgaande toestemming. Deze cookies worden dus alleen met uw toestemming op uw apparaat geïnstalleerd.

 

Lijst van analytische cookies

Onderstaande cookies kunt u weigeren als u op onze website wilt surfen.

 

Naam Deadline Doelstelling
ga = Google Universal Analytics 2 jaar Unieke gebruikers onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer als klantidentificatie toe te kennen
_gat = Google Universal Analytics 1 minuut

 

Het aantal vragen verminderen
_gid = Google Universal Analytics 24 uur Een unieke waarde voor elke bezochte pagina opslaan en bijwerken

 

 

Hoe kan ik zien welke cookies er op mijn apparaat staan en hoe verwijder ik ze?

Als u wilt weten welke cookies op uw apparaat zijn geïnstalleerd of als u ze wilt verwijderen, kunt u een instelling in uw browser gebruiken. Meer informatie over hoe u dit kunt doen, vindt u via onderstaande links.

 

Firefox Chroom Safari Internet Explorer
Firefox Chroom Safari Internet Explorer
Firefox (mobiel) Chrome (mobiel) Safari (mobiel) Microsoft Edge

 

Gebruikt u een andere browser? Controleer of de procedure voor uw browser op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies staat. Deze website is enkel beschikbaar in het Engels.

 

2.2.2. EXTERNE LINKS

 

Op de website van Mecasoft staan externe links om bepaalde informatie te documenteren. De activering van deze links valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Wij raden u echter aan de privacyverklaring en het cookiebeleid van de betrokken website te raadplegen.

 

2.2.3. NIEUWSBRIEF

 

Toestemming
Wij verwerken deze persoonsgegevens om de (informatie)beveiliging en de goede werking van onze organisatie te waarborgen.

 

Welke persoonsgegevens? Hoe komen we aan deze gegevens? Hoe lang? Met wie worden deze gegevens gedeeld?
Identificatie- en contactgegevens

 

Rechtstreeks van de betrokkene Tot de intrekking van de toestemming

 

Onderaannemers die instaan voor onze ICT-infrastructuur

 

Op voorwaarde dat u vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, mogen wij u per e-mail nieuwsbrieven sturen. Indien u onze nieuwsbrieven echter niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor op elk moment uitschrijven via de daartoe voorziene uitschrijfoptie.

 

  1. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

 

Als u een klacht, vraag of bezorgdheid hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen.

 

Mecasoft

Rue de la Molignée 60
5537 ANHEE
België

+32 82 61 16 12

contact@mecasoft.be

Als u contact met ons opneemt om uw rechten uit te oefenen, zullen wij binnen 1 maand reageren. In uitzonderlijke gevallen kan deze termijn worden verlengd (tot maximaal 3 maanden), maar wij zullen u binnen 1 maand de reden hiervoor meedelen. Of u uw rechten al dan niet kunt uitoefenen, hangt af van de verwerking en de rechtsgrondslag.

 

Zorg er altijd voor dat u duidelijk aangeeft welk recht u wenst uit te oefenen en hoe u de informatie wenst te ontvangen (bv. per e-mail, per post, mondeling …). Houdt er rekening mee dat wij in sommige gevallen aanvullende informatie nodig hebben. We willen er zeker van zijn dat we de juiste persoon helpen.

 

3.1. RECHT VAN TOEGANG

U hebt het recht ons te vragen welke persoonsgegevens wij over u bewaren. Wij kunnen u gratis een kopie bezorgen, maar dit is niet voor alle documenten mogelijk. Wij willen ook de rechten en vrijheden van anderen in acht nemen.

 

3.2. RECHT OP CORRECTIE

Denkt u dat uw gegevens niet accuraat of up-to-date zijn? U hebt het recht ons te vragen deze te corrigeren.

 

3.3. RECHT VAN BEZWAAR

U hebt het recht ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten.

 

3.4. RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer wij de juistheid van uw persoonsgegevens controleren.

 

3.5. RECHT OM TE WORDEN VERGETEN OF GEWIST

U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen. Indien wij wettelijk verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te bewaren, kunnen wij niet aan dit verzoek voldoen.

 

3.6. RECHT OM UW TOESTEMMING IN TE TREKKEN

In geval van verwerking van persoonsgegevens op basis van uw toestemming, kan deze toestemming worden ingetrokken.

 

3.7. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de EU-verordening inzake gegevensbescherming, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

 

  1. Toepassingsgebied van het privacybeleid

 

Tenzij anders vermeld, is dit privacybeleid bedoeld om te worden toegepast op alle websites, applicaties, tools, enz. van Mecasoft en op alle diensten die wij aanbieden en waarnaar expliciet wordt verwezen.

 

Houd er rekening mee dat ons privacybeleid in de loop van de tijd kan veranderen. Elke wijziging is dan onmiddellijk van toepassing zodra zij is bekendgemaakt. Daarom nodigen wij u uit het beleid regelmatig te raadplegen.

 

Behalve wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer de bekendmaking van uw gegevens noodzakelijk is om uw verzoek te behandelen of om onze taken uit te voeren zoals beschreven in punt 3 (bekendmaking aan overheidsinstanties, bekendmaking aan onze onderaannemers, enz.), geven wij geen van uw persoonsgegevens door aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Wanneer wij uw gegevens delen met andere entiteiten, zorgen wij er bovendien altijd voor dat wij alleen die persoonsgegevens bekendmaken die strikt noodzakelijk zijn om het doel van de verwerking die op u betrekking heeft, te bereiken.