Principe van vonkerosie: procédé en toepassingen

Fil15 MF18 DSC00140ter

Vonkerosie is een bewerkingsprocédé voor elektrisch geleidende materialen waarbij als gereedschap een snelle en gecontroleerde opeenvolging van vlambogen tussen een elektrode en het te bewerken stuk wordt gebruikt.

Het proces gaat als volgt:

Tussen het werkstuk en de elektrode, beide van elkaar gescheiden door een isolerende vloeistof (diëlektricum) wordt een potentiaalverschil ΔV aangelegd.

De elektrode nadert tot het werkstuk, totdat het elektrisch veld (ΔV/cm) de doorslagspanning van het diëlektricum bereikt, dit laatste “doorslaat” en de elektrische stroom geleidt door middel van de vlamboog die is ontstaan.

De vlamboog zorgt voor een plaatselijke verhitting van het werkstuk, waardoor het materiaal lokaal verdampt of, om het nauwkeuriger uit te drukken, sublimeert.

De elektrode kan een draad zijn (draadvonken) of het negatief van het motief dat in het werkstuk moet worden aangebracht (zinkvonken).